Publicaties

14 novKoehandel of paardenmiddel? Breuk in vertrouwensband springruiters.


SmartNewz Een ambitieuze ruiter wil zich ontwikkelen in de springsport. Hij staat in contact met een ervaren internationale springruiter en diens…

Lees meer

07 oktGrenzen aan zorgplicht advocaat jegens derden.


Smartnewz AR 2019/5162 Binnen een groep van vennootschappen verschuift, na financiering door één van de vennootschappen en verwerving door een andere…

Lees meer

04 oktTuchtrechtelijke verwijten aan advocaten bij de afhandeling van een echtscheiding.


Smartnewz AR 2019/5118 In een echtscheidingszaak spant een vrouw een tuchtzaak aan tegen de advocaat die haar daarin bijstond. Op advies…

Lees meer

26 sepVerzekeraar spekt boedel van failliete taxateur wegens oude beroepsfout.


Smartnewz AR 2019/4988 In een ver verleden koopt een stel een perceel grond met daarop onder andere een stal, voor een…

Lees meer

19 sepGeld en familie in zaken; de adviseur is schuldig als het misgaat of niet?


Smartnewz AR 2019/4887 De zwager van een man heeft een schildersbedrijf. Dit bedrijf failleert, waarna de zoon van de zwager en…

Lees meer

30 augReikwijdte deskundigenonderzoek beperkt, fundering onder ingestelde vordering onvoldoende.


Smartnewz AR 2019/4585 Een woningbezitter ondervindt scheurvorming in zijn woning, welke als gevolg van verzakking optreedt. Hij verwijt de gemeente dat…

Lees meer

19 julGeen zorgplicht assurantietussenpersoon bij directe incasso premies door verzekeraar


SmartNewz 19 juli 2019 Een man sluit een verzekering af tegen diefstal. Hij sluit de verzekering af via een tussenpersoon. De…

Lees meer

09 julAfspraak is afspraak, ook bij investeringen in het buitenland.


Smartnewz 9 juli 2019 Een ondernemer, Ten Voorde, richt een vennootschap, DJC, op met als doel het opzetten van jatropha plantages…

Lees meer

06 junOverstroming oesterput, schade maar geen aansprakelijkheid van de partij die de sluis open zette.


Smartnewz AR 2019/3144 Aan de Oosterschelde ligt een oesterput. Meerdere partijen zijn, van oudsher, rondom deze put gevestigd en maken collectief…

Lees meer

23 meiOndernemer schakelt makelaar laat in en vordert schade wegens niet doorgaan beoogde koop grond.


Smartnewz AR 2019/2878 Een makelaar en zijn klant spreken in november 2015 over de aankoop van erfpachtgronden. Eind augustus 2016 belt…

Lees meer

16 meiAsperges! Als de groei achterblijft zal de buurman het wel gedaan hebben.


Smartnewz AR 2019/2721 Een aspergeteler constateert dat op een deel van zijn perceel de groei van de asperges achterblijft. Hij laat…

Lees meer

02 meiSchending mededelingsplicht leidt in geval van arbeidsongeschiktheidsverzekering tot kopzorgen.


Smartnewz AR 2019/2432 Enige jaren nadat een man het aannemingsbedrijf van zijn vader overneemt, ontwikkelt hij hoofdpijnklachten. De klachten zijn van…

Lees meer

04 aprSanctiewetgeving staat aan aansprakelijkheid dienstverlenend trustkantoor in de weg.


Smartnewz AR 2019/1872 Een trustkantoor verleent diensten aan een persoon uit Oekraïne die via een Limited de uiteindelijk belanghebbende (UBO) is…

Lees meer

21 mrtSchadestaat; om het volle pond te krijgen is deugdelijke en afdoende onderbouwing vereist.


Smartnewz AR 2019/1541 Kroeze installeert een DeLaval melkstal in een nieuw gebouwd, dan wel aangepast gebouw bij een melkveehouder. Dat de…

Lees meer

14 mrtBeroepsaansprakelijkheid specialist huurbemiddeling.


Smartnewz AR 2019/1404 Een specialist op het gebied van huurbemiddeling adviseert en bemiddelt eigenaren van een woning bij het tijdelijk verhuren…

Lees meer

07 mrtSchadestaatprocedure na beroepsfout, toch afwijzing schadevordering; stukken ontbreken en causaal verband staat niet vast.


Smartnewz AR 2019/1273 De kapitein van een schip krijgt ontslag op staande voet na een conflict met zijn werkgever, een rechtspersoon…

Lees meer

27 febBeleggen vergt geduld, schade wegens koersverlies niet aan vermogensbeheerder tegen te werpen.


Smartnewz AR 2019/1109 Een vrouw beschikt over een vrij vermogen tussen € 250.000,- en € 750.000,-. Daarnaast beschikt zij over een…

Lees meer

21 febAansprakelijkheid juridisch adviseur? Causaal verband tussen schade en beroepsfout ontbreekt vanwege onjuist ingenomen standpunt curator.


Smartnewz AR 2019/1018 Previtech houdt zich bezig met in- en verkoop van grafische machines. Zij verstrekt een geldlening aan FMS van…

Lees meer

31 janKantonrechter passeert uitsluitingsclausule; voertuig naast locatie werkplek is niet onbeheerd achtergelaten


Smartnewz AR 2019/533 Minimet is een bedrijf in grond- en graafwerk en onderhoud van ondergrondse kabels en leidingen. Voor het werk…

Lees meer

24 janOmvang mondeling verstrekte opdracht, oordeel na Haviltex-toetsing en bewijsopdracht; wanprestatie niet aangenomen


Smartnewz AR 2019/402 Na een inbraak in een woning blijkt dat het aanwezige bestaande alarmsysteem niet goed werkte. Het alarmsysteem werkt…

Lees meer

21 janKijken, kijken niet kopen? Brandschade niet reeds gedekt op grond van verkennende gesprekken en offerte.


Smartnewz AR 2019/289 Een ondernemer in de procesautomatisering en machinale besturing en installatie van elektronische en optische apparatuur verzekert zijn belangen…

Lees meer

08 janWijziging dekkingsomschrijving via e‐mail, geschil omtrent dekking schade onder polis


Smartnewz AR 2019/67 In verband met de uitbreiding van het winkelcentrum Zaailand in Leeuwarden verricht een bouwonderneming  werkzaamheden. Bij die werkzaamheden…

Lees meer

08 janFamilieperikelen en conflicterende belangen; aansprakelijkheid notaris ketst af op tegengestelde verklaringen broer en zus


Smartnewz AR 2019/121 Na een scheiding vreest een ondernemer dat zijn ex‐partner beslag zal laten leggen op vermogensbestanddelen van de besloten…

Lees meer

27 decZorgplicht assurantietussenpersoon ten aanzien van behoud toereikende dekking


Smartnewz AR 2018/6656 Een ondernemend stel is actief in de touringcarbranche. Zij houden zich – via diverse vennootschappen – onder meer…

Lees meer

20 decVast te stellen schadevergoeding en het belang van een juiste vraagstelling aan de deskundige


Smartnewz AR 2018/6613 De gemeente Brummen is tegen uitbreiding van bebouwing in het buitengebied. Deloebas (BV) slaagt er dan ook niet…

Lees meer

14 decEnkele aangifte niet voldoende voor bewijs diefstal auto; bewijswaardering tegenstrijdige getuigenverklaringen en beperkte bewijskracht partijgetuige


Smartnewz AR 2018/6498 Een man verzekert zijn auto, onder andere tegen diefstal, bij schadeverzekeringsmaatschappij Bovemij. De auto parkeert hij op een…

Lees meer

28 novBewust roekeloos handelen bij het maken van prijsafspraken door accountant? Aansprakelijkheid ligt op de loer


Smartnewz AR 2018/6368 Bij een uit een fusie ontstaan accountantskantoor werkt een accountant als vestigingsdirecteur. Hij is – via een vennootschapsstructuur…

Lees meer

21 novVoormalig distributeur benadert klanten na einde distributieovereenkomst; onrechtmatig handelen (concurrentie/misleiding) niet aangenomen


Smartnewz AR 2018/6180 Insulet c.s. houden zich bezig met het ontwikkelen, fabriceren en het verkopen van Insulinepompsystemen, welke bestaan uit een…

Lees meer

20 novVerdeling overgeslagen goed, verzwaarde stelplicht en zorgplicht van een notaris


Smartnewz AR 2018/6093 Een stel gaat een geregistreerd partnerschap aan. Daarbij maken zij geen partnerschapsvoorwaarden op. Er ontstaat van rechtswege een…

Lees meer

15 novBeperkte reikwijdte opdracht staat aan aannemen beroepsfout en daarmee aansprakelijkheid in de weg


Smartnewz AR 2018/5960 Carisbrooke, de Nederlandse dochtervennootschap van een Britse ltd, houdt zich bezig met het oprichten van vennootschappen (CV’s) waarin…

Lees meer

12 novZorgplicht bij beleggingsadviesrelaties. Let op; protesteren binnen bekwame tijd noodzakelijk!


Smartnewz AR 2018/5862 De toenmalige CFO van een Amerikaanse start‐up weet diverse Nederlandse beleggers te interesseren om investeringen te plegen en…

Lees meer