Strafrecht

WAT IS Strafrecht?

In iedere strafzaak is het van groot belang om spoedig contact op te nemen met een advocaat, die u kan adviseren omtrent uw rechten en plichten, alsmede de te voeren (proces)strategie. LVG advocaten behartigt uw belangen vóór en gedurende het strafproces. Zo verlenen onze advocaten bijstand tijdens het verblijf op het politiebureau, tijdens zittingen en gesprekken bij het Openbaar Ministerie en tijdens de rechtszitting bij de Rechtbank en/of het Gerechtshof. Ook kunt u bij ons terecht voor (onder meer) een bezwaarschrift tegen de omzetting van een taakstraf, een klaagschrift tegen de invordering van een rijbewijs en het aantekenen van verzet tegen een strafbeschikking. Bent u slachtoffer en wenst u zich bijvoorbeeld te voegen in een procedure om uw schade te verhalen op de verdachte? Ook dan adviseren en begeleiden onze advocaten u graag.

WAT VALT ER ONDER Strafrecht?

  • Het strafrecht is een wijd rechtsgebied, dat zaken omvat van winkeldiefstallen en invordering van het rijbewijs tot grootschalige belastingfraudes en moordzaken.

ADVOCATEN