Mr. L.T. Lonis is in een aantal faillissementen door de Rechtbank benoemd tot curator. Voor vragen met betrekking tot een specifiek faillissement en/of voor het opvragen van een faillissementsverslag kunt u contact met ons opnemen, dan wel het Centraal Insolventie Register raadplegen opĀ www.rechtspraak.nl.