Nieuws

09 decVerkoper schilderij ‘De Hooiers’ moet schadevergoeding betalen aan kunsthandel


Verkoper schilderij ‘De Hooiers’ moet schadevergoeding betalen aan kunsthandel Zutphen, 01 december 2021 De rechtbank veroordeelt de particuliere verkoper van het…

Lees meer

14 novKoehandel of paardenmiddel? Breuk in vertrouwensband springruiters.


SmartNewz Een ambitieuze ruiter wil zich ontwikkelen in de springsport. Hij staat in contact met een ervaren internationale springruiter en diens…

Lees meer

07 oktGrenzen aan zorgplicht advocaat jegens derden.


Smartnewz AR 2019/5162 Binnen een groep van vennootschappen verschuift, na financiering door één van de vennootschappen en verwerving door een andere…

Lees meer

04 oktTuchtrechtelijke verwijten aan advocaten bij de afhandeling van een echtscheiding.


Smartnewz AR 2019/5118 In een echtscheidingszaak spant een vrouw een tuchtzaak aan tegen de advocaat die haar daarin bijstond. Op advies…

Lees meer

26 sepVerzekeraar spekt boedel van failliete taxateur wegens oude beroepsfout.


Smartnewz AR 2019/4988 In een ver verleden koopt een stel een perceel grond met daarop onder andere een stal, voor een…

Lees meer

19 sepGeld en familie in zaken; de adviseur is schuldig als het misgaat of niet?


Smartnewz AR 2019/4887 De zwager van een man heeft een schildersbedrijf. Dit bedrijf failleert, waarna de zoon van de zwager en…

Lees meer

30 augReikwijdte deskundigenonderzoek beperkt, fundering onder ingestelde vordering onvoldoende.


Smartnewz AR 2019/4585 Een woningbezitter ondervindt scheurvorming in zijn woning, welke als gevolg van verzakking optreedt. Hij verwijt de gemeente dat…

Lees meer

19 julGeen zorgplicht assurantietussenpersoon bij directe incasso premies door verzekeraar


SmartNewz 19 juli 2019 Een man sluit een verzekering af tegen diefstal. Hij sluit de verzekering af via een tussenpersoon. De…

Lees meer

09 julAfspraak is afspraak, ook bij investeringen in het buitenland.


Smartnewz 9 juli 2019 Een ondernemer, Ten Voorde, richt een vennootschap, DJC, op met als doel het opzetten van jatropha plantages…

Lees meer

06 junOverstroming oesterput, schade maar geen aansprakelijkheid van de partij die de sluis open zette.


Smartnewz AR 2019/3144 Aan de Oosterschelde ligt een oesterput. Meerdere partijen zijn, van oudsher, rondom deze put gevestigd en maken collectief…

Lees meer