Nieuws

19 sepGeld en familie in zaken; de adviseur is schuldig als het misgaat of niet?


Smartnewz AR 2019/4887 De zwager van een man heeft een schildersbedrijf. Dit bedrijf failleert, waarna de zoon van de zwager en…

Lees meer

30 augReikwijdte deskundigenonderzoek beperkt, fundering onder ingestelde vordering onvoldoende.


Smartnewz AR 2019/4585 Een woningbezitter ondervindt scheurvorming in zijn woning, welke als gevolg van verzakking optreedt. Hij verwijt de gemeente dat…

Lees meer

19 julGeen zorgplicht assurantietussenpersoon bij directe incasso premies door verzekeraar


SmartNewz 19 juli 2019 Een man sluit een verzekering af tegen diefstal. Hij sluit de verzekering af via een tussenpersoon. De…

Lees meer

09 julAfspraak is afspraak, ook bij investeringen in het buitenland.


Smartnewz 9 juli 2019 Een ondernemer, Ten Voorde, richt een vennootschap, DJC, op met als doel het opzetten van jatropha plantages…

Lees meer

06 junOverstroming oesterput, schade maar geen aansprakelijkheid van de partij die de sluis open zette.


Smartnewz AR 2019/3144 Aan de Oosterschelde ligt een oesterput. Meerdere partijen zijn, van oudsher, rondom deze put gevestigd en maken collectief…

Lees meer

23 meiOndernemer schakelt makelaar laat in en vordert schade wegens niet doorgaan beoogde koop grond.


Smartnewz AR 2019/2878 Een makelaar en zijn klant spreken in november 2015 over de aankoop van erfpachtgronden. Eind augustus 2016 belt…

Lees meer

16 meiAsperges! Als de groei achterblijft zal de buurman het wel gedaan hebben.


Smartnewz AR 2019/2721 Een aspergeteler constateert dat op een deel van zijn perceel de groei van de asperges achterblijft. Hij laat…

Lees meer

02 meiSchending mededelingsplicht leidt in geval van arbeidsongeschiktheidsverzekering tot kopzorgen.


Smartnewz AR 2019/2432 Enige jaren nadat een man het aannemingsbedrijf van zijn vader overneemt, ontwikkelt hij hoofdpijnklachten. De klachten zijn van…

Lees meer

04 aprSanctiewetgeving staat aan aansprakelijkheid dienstverlenend trustkantoor in de weg.


Smartnewz AR 2019/1872 Een trustkantoor verleent diensten aan een persoon uit Oekra├»ne die via een Limited de uiteindelijk belanghebbende (UBO) is…

Lees meer

21 mrtSchadestaat; om het volle pond te krijgen is deugdelijke en afdoende onderbouwing vereist.


Smartnewz AR 2019/1541 Kroeze installeert een DeLaval melkstal in een nieuw gebouwd, dan wel aangepast gebouw bij een melkveehouder. Dat de…

Lees meer