Huurrecht

WAT IS Huurrecht?

Zowel huurder als verhuurder hebben rechten waar zij zich op kunnen beroepen en plichten waaraan zij zich moeten houden. De plichten van de huurder zien bijvoorbeeld op het (tijdig) betalen van de huur en het zich gedragen als een ‘goed huurder’. Zo dient de huurder toegang te verschaffen tot het gehuurde om (kleine) reparaties te laten uitvoeren en dient een huurder geen overlast en/of schade in/aan het gehuurde te veroorzaken. De rechten van de huurder zien bijvoorbeeld op het ‘ongestoord’ mogen genieten van het gehuurde en de huurbescherming, die in bepaalde gevallen van toepassing kan zijn. De belangrijkste verplichting van de verhuurder is dat hij het gehuurde ter beschikking dient te stellen aan de huurder. Daarnaast is de verhuurder (onder meer) verantwoordelijk voor groot onderhoud en grote reparaties. Daartegenover staat dat de verhuurder het recht heeft om tijdig de huur te ontvangen en geen overlast te hebben van de huurder. LVG advocaten beschikt over uitgebreide deskundigheid en (proces)ervaring op alle deelterreinen van het huurrecht. Onze advocaten adviseren zowel zakelijke als particuliere huurders en verhuurders met betrekking tot uiteenlopende geschillen over huur en verhuur van winkelruimtes, overige bedrijfsruimtes (bv. kantoren) en woonruimtes (bv. huizen en (studenten)kamers). Ook het beoordelen en opstellen van een huurovereenkomst, het adviseren en/of begeleiden van een indeplaatsstelling en het onderhandelen over de voorwaarden waaronder een huurovereenkomst wordt gesloten, behoren tot de mogelijkheden. Kortom, u kunt bij LVG advocaten terecht voor uiteenlopende vraagstukken en geschillen op het terrein van het huurrecht.

WAT VALT ER ONDER Huurrecht?

 • Tussen huurder en verhuurder kunnen geschillen ontstaan. Deze geschillen kunnen betrekking hebben op onder meer:
  - huurbeëindiging;
  -servicekosten;
  - verhuisvergoeding;
  - overlast;
  - ontruiming;
  - onderhoud;
  - huurachterstand;
  - huurbescherming;
  - medehuur;
  - onderhuur;
  - huurverhoging;
  - huurverlaging;
  - renovatie;
  - sloop;
  - incasso’s.