Insolventierecht

WAT IS Insolventierecht?

Ons kantoor staat bedrijven, bestuurders van vennootschappen en personen bij, die worden geconfronteerd met een (dreigend) faillissement, surséance van betaling of (wettelijke) schuldsanering (WSNP). Onze advocaten hebben ruime ervaring en expertise op het gebied van het insolventierecht. Een bestuurder die wordt geconfronteerd met een (dreigend) faillissement, heeft te maken met een stressvolle situatie en uiteenlopende belangen. Onze advocaten ondersteunen bestuurders vóór en tijdens een faillissement van een onderneming om de diverse valkuilen te vermijden, die op het pad komen van een bestuurder. Bovenal zorgen zij ervoor dat bestuurders de juiste route kiezen. Zij kunnen daarbij ook van grote waarde zijn als insolventie moet worden afgewend middels herstructurering van schulden. Ons kantoor heeft daarbij veel ervaring met het onderhandelen met schuldeisers, waaronder banken en Belastingdienst in dergelijke situaties. Ook treedt ons kantoor op voor een schuldeiser, die het faillissement wil aanvragen van een debiteur.

WAT VALT ER ONDER Insolventierecht?

 • Onze advocaten bieden hun ervaring en expertise aan in ondermeer de volgende situaties:
  - het voeren van verweer tegen een faillissementsaanvraag;
  - het aanvragen van een faillissement van een debiteur;
  - het begeleiden van een (voormalig) bestuurder van een failliete onderneming;
  - het organiseren van een doorstart na faillissement;
  - het aanbieden van een akkoord in faillissement of schuldsanering;
  - bestuurdersaansprakelijkheidskwesties ingeval van faillissement;
  - herstructureringen voor faillissement;
  - het instellen van hoger beroep tegen een faillietverklaring;
  - het instellen van hoger beroep tegen de afwijzing van een verzoek toelating wettelijke schuldsanering;
  - het voeren van verweer tegen een verzoek voortijdige beëindiging wettelijke schuldsanering.