AV&S

WAT IS AV&S?

Het aansprakelijkheidsrecht is qua diversiteit als het leven zelf. Nagenoeg iedere (rechts)handeling, of deze nu in de uitoefening van een beroep op bedrijf plaats heeft of in particuliere sferen, leidt tot voor anderen merkbare gevolgen. Worden deze gevolgen als negatief ervaren, dan ligt aansprakelijkstelling op de loer. De particulier, die betrokken raakt bij een verkeersongeval, de werkgever van wie een werknemer bij een bedrijfsuitje gewond raakt, de bestuurder/aandeelhouder die een meningsverschil met zijn medebestuurders/-aandeelhouders krijgt, de ondernemer die door zijn crediteur wordt beticht van selectief betaalgedrag en ook de bestuurder die, ingeval van faillissement, te maken krijgt met een curator. In allerlei, zeer diverse, gevallen kunt u geconfronteerd worden met het verwijt van aansprakelijkheid. In de regel is daarbij sprake van schade, waarvoor de partij die u aanspreekt financiële genoegdoening wenst te verkrijgen. In de regel is er alle aanleiding om die schade te beperken. Soms is daarbij sprake van dekking onder een afgesloten verzekeringspolis, dat is evenwel niet steeds het geval. Ook als er wel een verzekering is afgesloten, zal dienen te worden beoordeeld (door de verzekeraar) of de verzekeringspolis dekking biedt. Indien dekking wordt afgewezen, is voor de beoordeling daarvan – vanwege de gemiddelde complexiteit van de materie – een juridische toets aangewezen. LVG Advocaten beschikt over de nodige deskundigheid en (proces)ervaring op het gebied van aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en het schadevergoedingsrecht. Onze advocaten adviseren daarbij zowel zakelijke partijen als particulieren. Daar waar mogelijk adviseren wij proactief, waar nodig procederen wij bij het aangewezen gerecht, College van Arbiters of het Kifid. Ten behoeve van de ondernemer beschikken wij in het bijzonder over expertise op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. U bent bij LVG Advocaten aan het juiste adres waar het aansprakelijkheid, verrekeningskwesties en/of schade betreft.

WAT VALT ER ONDER AV&S?

 • - werkgeversaansprakelijkheid;
  - bestuurdersaansprakelijkheid;
  - contractuele aansprakelijkheid;
  - wettelijke aansprakelijkheid;
  - aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad;
  - aansprakelijkheid wegens wanprestatie;
  - dekkingsgeschillen;
  - onderzoek claims;
  - AVB-, CAR-, BA-, brand- en transportverzekeringen;
  - regres;
  - financiële genoegdoening;
  - schadebeperking.