Ondernemingsrecht

WAT IS Ondernemingsrecht?

Ons kantoor heeft een jarenlange ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van het ondernemingsrecht. Onze advocaten zijn “huisadvocaat” voor diverse bedrijven. Onder het ondernemingsrecht worden uiteenlopende zaken geschaard. Onze advocaten kunnen u assisteren bij het oprichten, herstructureren, liquideren of overnemen van een onderneming, het participeren in een onderneming, alsmede bij het fuseren van ondernemingen. Zij kunnen u ter zake adviseren en de benodigde contracten voor u opstellen. Onze advocaten kunnen u tevens bijstaan indien een geschil ontstaat tussen aandeelhouders of vennoten. U kunt hen ook inschakelen indien een geschil ontstaat met een bestuurder. Zij zijn eveneens ervaren op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid, of het nu gaat om interne aansprakelijkheid ten opzichte van de vennootschap of externe aansprakelijkheid richting derden, bijvoorbeeld schuldeisers van de desbetreffende vennootschap. Contracten spelen een belangrijke rol in het bedrijfsleven. Denk aan bijvoorbeeld overeenkomsten met opdrachtgevers of leveranciers, distributieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en managementovereenkomsten. Onze advocaten kunnen dergelijke contracten voor u opstellen en u tevens bijstaan indien een geschil ontstaat over deze contracten. U kunt tot slot tevens bij ons kantoor terecht voor juridische bijstand ter zake intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, modellenrecht en octrooirecht.

WAT VALT ER ONDER Ondernemingsrecht?

 • - Contracten maken en beoordelen;
  - begeleiding bij geschillen over contracten en de uitvoering daarvan;
  - begeleiding bij herstructureren, liquideren of overname van een onderneming;
  - bijstand van bestuurders, Raad van Commissarissen, Ondernemingsraad en aandeelhouders bij conflicten binnen een onderneming;
  - bijstand van onderneming en/of bestuurders inzake bestuurdersaansprakelijkheid;
  - advies ter zake intellectuele eigendom.

PAKKETTEN

Algemene voorwaarden
€800

excl. BTW

BEKIJK PAKKET
Incasso en faillissementsaanvraag
€800

excl. BTW

BEKIJK PAKKET