Incasso’s

WAT IS Incasso’s?

Facturen die onbetaald worden gelaten, zijn iedere ondernemer een doorn in het oog. Ons kantoor assisteert u graag bij het innen van deze facturen. Onze incassoadvocaten zijn door de wol geverfd, niet alleen op het gebied van incasso’s, maar ook op het gebied van beslag- en executierecht, alsmede op het gebied van insolventierecht. Het grote voordeel van onze advocaten ten opzichte van een jurist of incassobureau, is dat zij u kunnen begeleiden in het gehele incassotraject, van het schrijven van de eerste sommatiebrief tot aan het doen executeren van een gerechtelijk vonnis of het aanvragen van een faillissement. Een jurist of incassobureau heeft voor grote geldvorderingen of extra pressiemiddelen uiteindelijk toch ook een advocaat nodig. Niet zelden komen zaken, nadat reeds eindeloos en vruchteloos is gecorrespondeerd door een jurist of incassobureau, alsnog bij ons kantoor terecht. Er is dan helaas reeds veel geld en kostbare tijd verloren gegaan. De ervaring leert bovendien dat een brief van een advocaat in het minnelijke voortraject over het algemeen sneller tot resultaat leidt. Het incasseren van een vordering vraagt om maatwerk. Al naar gelang uw wensen wordt ingezet op behoud van de relatie door middel van het maken van minnelijke (betalings)afspraken of wordt maximaal druk uitgeoefend door middel van beslagmaatregelen en/of het starten van een procedure. Onze advocaten kunnen u hierin ook adviseren. U kunt onze incassoadvocaten tevens inschakelen voor preventieve maatregelen, zoals het opstellen van algemene voorwaarden en het uitzetten van een effectief debiteurenbeleid. Uiteraard kunt u ook als particulier bij ons kantoor terecht voor een vordering die onbetaald wordt gelaten. Tevens kunt u bij ons kantoor terecht, indien u in de omgekeerde situatie verkeert en u juist wordt aangesproken voor een vordering die u betwist. Informeer bij een van onze advocaten naar de mogelijkheden om uw incasso's aan ons uit handen te geven. In veel gevallen kan dit tegen beperkte kosten.

WAT VALT ER ONDER Incasso’s?

  • Onder incasso's valt het innen van facturen, waaronder de volgende werkzaamheden:
    - het aanschrijven van debiteuren ter inning van de hoofdsom van de factuur, vermeerderd met rente en (buitengerechtelijke) incassokosten;
    - als betaling uitblijft, wordt in overleg met de cliënt een procedure opgestart om tot inning van de factuur over te gaan en/of wordt beslag gelegd bij de debiteur;
    - onder omstandigheden kan ook een faillissementsaanvraag worden gedaan om de debiteur tot betaling te bewegen (zie rechtsgebied insolventie);
    - tevens valt onder incasso's het verweer voeren tegen incasso's, als een cliënt wordt geconfronteerd met een onterechte factuur.

ADVOCATEN