Familierecht

WAT IS Familierecht?

Ons kantoor heeft alle benodigde kennis én ervaring in huis om u zo goed mogelijk te begeleiden ingeval van een echtscheiding of verbreking samenwoning. Onze advocaten beschikken ook over de juiste financiële en juridische kennis om u optimaal bij te staan bij complexe familierechtvraagstukken. Daarnaast kunt u van ons de juiste begeleiding in het scheidingstraject verwachten. Onze advocaten kunnen partijen gezamenlijk begeleiden bij het maken van afspraken over de gevolgen hiervan, zoals door het opstellen van een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan. Hierbij wordt gekeken naar de gezamenlijke en afzonderlijke belangen van partijen en naar de belangen van de kinderen, als die betrokken zijn bij een scheiding. Soms geeft een cliënt er echter de voorkeur aan om zich te laten bijstaan door een advocaat of is het niet mogelijk om gezamenlijk tot afspraken komen. In dat geval behartigen wij enkel de belangen van een der partijen.

WAT VALT ER ONDER Familierecht?

 • Naast echtscheiding en verbreking samenwoning kunt u denken aan de volgende onderwerpen van het familierecht waarin ons kan kantoor kan begeleiden:
  - kwesties betreffende nalatenschappen en andere erfrechtkwesties;
  - kinderalimentatie en partneralimentatie;
  - zorg- en omgangsregelingen;
  - geschillen omtrent gezag;
  - ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van kinderen;
  - verdeling gemeenschappelijke goederen;
  - onderbewindstelling, ondercuratelestelling en mentorschap.

PAKKETTEN

Alimentatieprocedure
€2000

excl. BTW

BEKIJK PAKKET
Echtscheiding met kinderen
€1800

excl. BTW

BEKIJK PAKKET
Echtscheiding zonder kinderen
€1200

excl. BTW

BEKIJK PAKKET
Mediation
€450

excl. BTW

BEKIJK PAKKET
Advies berekening kinder- en partneralimentatie
€450

excl. BTW

BEKIJK PAKKET
Advies berekening kinderalimentatie
€250

excl. BTW

BEKIJK PAKKET