Nieuws

24 janOmvang mondeling verstrekte opdracht, oordeel na Haviltex-toetsing en bewijsopdracht; wanprestatie niet aangenomen


Smartnewz AR 2019/402 Na een inbraak in een woning blijkt dat het aanwezige bestaande alarmsysteem niet goed werkte. Het alarmsysteem werkt…

Lees meer

21 janKijken, kijken niet kopen? Brandschade niet reeds gedekt op grond van verkennende gesprekken en offerte.


Smartnewz AR 2019/289 Een ondernemer in de procesautomatisering en machinale besturing en installatie van elektronische en optische apparatuur verzekert zijn belangen…

Lees meer

08 janWijziging dekkingsomschrijving via e‐mail, geschil omtrent dekking schade onder polis


Smartnewz AR 2019/67 In verband met de uitbreiding van het winkelcentrum Zaailand in Leeuwarden verricht een bouwonderneming  werkzaamheden. Bij die werkzaamheden…

Lees meer

08 janFamilieperikelen en conflicterende belangen; aansprakelijkheid notaris ketst af op tegengestelde verklaringen broer en zus


Smartnewz AR 2019/121 Na een scheiding vreest een ondernemer dat zijn ex‐partner beslag zal laten leggen op vermogensbestanddelen van de besloten…

Lees meer

27 decZorgplicht assurantietussenpersoon ten aanzien van behoud toereikende dekking


Smartnewz AR 2018/6656 Een ondernemend stel is actief in de touringcarbranche. Zij houden zich – via diverse vennootschappen – onder meer…

Lees meer

20 decVast te stellen schadevergoeding en het belang van een juiste vraagstelling aan de deskundige


Smartnewz AR 2018/6613 De gemeente Brummen is tegen uitbreiding van bebouwing in het buitengebied. Deloebas (BV) slaagt er dan ook niet…

Lees meer

14 decEnkele aangifte niet voldoende voor bewijs diefstal auto; bewijswaardering tegenstrijdige getuigenverklaringen en beperkte bewijskracht partijgetuige


Smartnewz AR 2018/6498 Een man verzekert zijn auto, onder andere tegen diefstal, bij schadeverzekeringsmaatschappij Bovemij. De auto parkeert hij op een…

Lees meer

28 novBewust roekeloos handelen bij het maken van prijsafspraken door accountant? Aansprakelijkheid ligt op de loer


Smartnewz AR 2018/6368 Bij een uit een fusie ontstaan accountantskantoor werkt een accountant als vestigingsdirecteur. Hij is – via een vennootschapsstructuur…

Lees meer

21 novVoormalig distributeur benadert klanten na einde distributieovereenkomst; onrechtmatig handelen (concurrentie/misleiding) niet aangenomen


Smartnewz AR 2018/6180 Insulet c.s. houden zich bezig met het ontwikkelen, fabriceren en het verkopen van Insulinepompsystemen, welke bestaan uit een…

Lees meer

20 novVerdeling overgeslagen goed, verzwaarde stelplicht en zorgplicht van een notaris


Smartnewz AR 2018/6093 Een stel gaat een geregistreerd partnerschap aan. Daarbij maken zij geen partnerschapsvoorwaarden op. Er ontstaat van rechtswege een…

Lees meer