Advies berekening kinder- en partneralimentatie

Kinderalimentatie en partneralimentatie moeten worden beoordeeld en zo nodig worden vastgesteld na beëindiging van het huwelijk of de samenwoning. Als er sprake is van een wijziging van omstandigheden, bijvoorbeeld als de inkomsten of lasten van (een van) de partners is gewijzigd, dan kan het wenselijk zijn dat de alimentatie opnieuw wordt beoordeeld en zo nodig gewijzigd.
Wij bieden zowel op gezamenlijk verzoek (in het kader van mediation), als voor een van de partners een pakket aan voor advies berekening kinder- en partneralimentatie.

WAT IS INBEGREPEN?

  • Eén bespreking
  • Berekeningen kinderalimentatie en partneralimentatie met toelichting en/of advies
  • In geval van mediation: een convenant ter vastlegging van gemaakte afspraken
  • Telefonische nabespreking
  • MEERPRIJZEN

    Ingeval meer dan één bespreking op kantoor wenselijk is, geldt een meerprijs van € 210,00 ex BTW per bespreking

Advies berekening kinder- en partneralimentatie
€500

excl. BTW

NEEM CONTACT OP

MEDIATORS