Toevoegingen

Wij staan particulieren in veel gevallen ook bij op basis van gefinancierde rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt. De beoordeling vindt plaats op basis van uw gezinsinkomen, uw vermogen en het resultaat van de zaak. Een overzicht van de in rekening te brengen eigen bijdrage is hieronder weergegeven (overzicht 2020).

alleenstaand                    normen 2020 gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
fiscaal jaarinkomen in het peiljaar eigen bijdrage fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

t/m € 17.700

 € 193

 t/m € 24.800

 € 17.701 – € 18.400  € 355

€ 24.801 – € 25.700

 € 18.401 – € 19.400  € 507

€ 25.701 – € 27.000

 € 19.401 – € 21.300  € 659  € 27.001 – € 30.100
 € 21.301 – € 25.200  € 811  € 30.101 – € 35.600
 Boven de € 25.200 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

 Boven de € 35.600

LEES MEER OVER TOEVOEGINGEN