Toevoegingen

Wij staan particulieren in veel gevallen ook bij op basis van gefinancierde rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt. De beoordeling vindt plaats op basis van uw gezinsinkomen, uw vermogen en het resultaat van de zaak. Een overzicht van de in rekening te brengen eigen bijdrage is hieronder weergegeven (overzicht 2016).

Alleenstaand Normen 2016 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 18.400 € 196 t/m € 25.600
€ 18.401 – € 19.100 € 360 € 25.601 – € 26.600
€ 19.101 – € 20.100 € 514 € 26.601 – € 27.900
€ 20.101 – € 22.000 € 669 € 27.901 – € 31.100
€ 22.001 – € 26.000 € 823 € 31.101 – € 36.800
Boven de € 26.000 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging. Boven de € 36.800

LEES MEER OVER TOEVOEGINGEN