Toevoegingen

Wij staan particulieren in veel gevallen ook bij op basis van gefinancierde rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt. De beoordeling vindt plaats op basis van uw gezinsinkomen, uw vermogen en het resultaat van de zaak. Een overzicht van de in rekening te brengen eigen bijdrage is hieronder weergegeven (overzicht 2024).

Personen- en familierecht: 

Alleenstaand

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

Normen 2024

Eigen Bijdrage

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

t/m € 22.100

€ 394

t/m € 30.700

€ 22.101 – € 22.800

€ 477

€ 30.701 – € 31.800

€ 22.801 – € 24.200

€ 656

€ 31.801 – € 33.300

€ 24.201 – € 26.200

€ 834

€ 33.301 – € 37.200

€ 26.201 – € 31.100

€ 984

€ 37.201 – € 44.000

Boven de € 31.100

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 44.000

Reguliere toevoegingen:

Alleenstaand

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

Normen 2024

Eigen Bijdrage

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

t/m € 22.100

€ 226

t/m € 30.700

€ 22.101 – € 22.800

€ 417

€ 30.701 – € 31.800

€ 22.801 – € 24.200

€ 595

€ 31.801 – € 33.300

€ 24.201 – € 26.200

€ 775

€ 33.301 – € 37.200

€ 26.201 – € 31.100

€ 952

€ 37.201 – € 44.000

Boven de € 31.100

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 44.000

LEES MEER OVER TOEVOEGINGEN