RECHTSGEBIEDEN

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht, reorganisaties, contracten, franchise, intellectueel eigendomsrecht, huisadvocaat.

Familierecht

Scheidingen, alimentatie, gezag- en omgangskwesties, nalatenschap en meer.

Arbeidsrecht

Ontslag, reorganisatie, concurrentiebeding, arbeidsvoorwaarden, ziekte en re-integratie.

Incasso’s

Incasso, deurwaarder, buitengerechtelijke kosten, beslag.

Bouwrecht

Bouwrecht, aannemers, bouwsector, aannemingscontract, Raad van Arbitrage, projectontwikkelaars.

Huurrecht

Huurrecht, verhuurder, huurder, huurovereenkomst, koop breekt geen huur.

Insolventierecht

Faillissement, WSNP, gerechtelijk akkoord, dwangakkoord, herstructurering.

Strafrecht

Politieverhoor, Openbaar Ministerie, invordering rijbewijs, TOM-zitting, strafbeschikking, slachtoffer.

AV&S

Aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en schade.

Onze advocaten hebben zich op de volgende hoofd-rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd:

  1. mr. G. de Gelder staat geregistreerd op vastgoedrecht (bouwrecht) en erfrecht;
  2. mr. J.X.C. Peters staat geregistreerd op personen- en familierecht;
  3. mr. L.T. Lonis staat geregistreerd op insolventierecht en ondernemingsrecht.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.