Opstellen beëindigingsovereenkomst

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer wil beëindigen en de werknemer wil daarmee instemmen, dan is het van belang deze afspraken vast te leggen in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst). Met deze overeenkomst kan onder meer het recht op een WW-uitkering van de werknemer worden veiliggesteld. De voorwaarden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden hierin ook vastgelegd, zoals de datum van beëindiging, een eventuele transitievergoeding, eventuele voortzetting non-concurrentiebeding, vergoeden advocaatkosten voor het opstellen van de beëindigingsovereenkomst.

WAT IS INBEGREPEN?

  • Het opstellen van de vaststellingstellingsovereenkomst
  • Een consult op kantoor en nadere telefonische consulten indien nodig
  • Voorlichting over rechtspositie
  • Eventuele onderhandeling over wijziging voorgelegde overeenkomst
Opstellen beëindigingsovereenkomst
€800

excl. BTW

NEEM CONTACT OP