Kwaliteiten

Een echtscheiding heeft grote gevolgen voor alle betrokkenen, zowel financieel als emotioneel. Wij bieden een oplossingsgericht mediation-traject aan, waarbij u gezamenlijk wordt begeleid in het maken van afspraken. Wij informeren u beiden over uw rechten en plichten.

Nevenfuncties

  • Lipsum
  • Lipsum

Opleidingen

  • Lipsum