Rechtsgebieden

LVG Advocaten biedt deskundigheid op alle terreinen van het recht, maar heeft daarnaast een aantal speciale aandachtsgebieden. Deze aandachtsgebieden zijn:

arbeidsrecht

Is er sprake van een arbeidsconflict? Dan treedt LVG Advocaten op voor hetzij de werkgever, hetzij de werknemer. Daarnaast adviseren wij bijvoorbeeld bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten en (collectief) bedrijfseconomisch ontslag.
Lees meer

familie- en erfrecht

Echtgenoten die op gezamenlijk verzoek en in onderling overleg willen scheiden, bieden wij begeleiding. Wanneer onderling overleg op het gebied van de echtscheiding niet mogelijk blijkt, staan wij echtgenoten eenzijdig bij. Verder adviseren wij in alimentatiegeschillen, gezag- en omgangskwesties en bijvoorbeeld bij de afwikkeling van boedelscheiding en nalatenschap.
Lees meer

ondernemingsrecht

LVG Advocaten begeleidt ondernemingen bij fusies en overnames, het opzetten van franchisestructuren en het opstellen van algemene voorwaarden en adviseert met betrekking tot financiële zekerheden.
LVG Advocaten stelt ook algemene voorwaarden op voor bedrijven.
Lees meer

insolventierecht

LVG Advocaten treedt regelmatig op als curator in een faillissement of als bewindvoerder in geval van een surseance van betaling of schuldsanering.
Lees meer

bouwrecht

Wij zijn de huisadvocaat van diverse bouwbedrijven. Onze advocaten adviseren ondernemingen en personen met betrekking tot diverse bijzondere aspecten van het bouwrecht. Zo nodig staan wij cliënten bij in arbitrage- of rechtbankprocedures.
Lees meer

incasso's

LVG Advocaten heeft een omvangrijke incassopraktijk. Onze advocaten verzorgen de incasso’s voor diverse financiële instellingen en ondernemingen. LVG Advocaten werkt daarbij tevens voor een aantal landelijk werkende incassobureaus.
Lees meer