Ondernemingsrecht

In onze ondernemingsrechtpraktijk komen vele uiteenlopende vraagstukken aan de orde. Onze advocaten zijn vaak de rechterhand van directeuren en leidinggevenden bij juridische ondernemingsvraagstukken. Het gaat daarbij in veel gevallen om juridische bijstand om geschillen te voorkomen, zoals het opstellen van contracten en het verstrekken van adviezen. Wij begeleiden ook ondernemingen bij fusies en overnames. Onze aanpak is daarbij efficiƫnt en to the point. Daarnaast hebben we veel ervaring met geschillen in het vennootschapsrecht, waaronder begrepen het voeren van procedures over bestuurdersaansprakelijkheid en geschillen tussen aandeelhouders en/of bestuurders. Dus ook als het onverhoopt tot een procedure mocht komen, kunnen wij uw belangen optimaal behartigen.
LVG Advocaten heeft verder een bijzonder expertise opgebouwd op het gebied van franchise. Wij kunnen meerdere grote en kleinere franchiseketens en -ondernemers tot onze klantenkring rekenen.

Subonderwerpen:

Bestuurdersaansprakelijkheid:

Wanneer een vennootschap haar financiƫle verplichtingen niet (meer) nakomt en geen verhaal (meer) biedt, zoals ingeval van faillissement, dan kan een schuldeiser onder bepaalde omstandigheden de bestuurder van de vennootschap persoonlijk aanspreken voor wanprestatie van de vennootschap. Rechters zijn hier terughoudend in, daar een bv of nv niet voor niets een afgescheiden vermogen heeft. Kort gezegd dient de bestuurder persoonlijk een voldoende ernstig verwijt te kunnen worden gemaakt. LVG Advocaten staat op dit vlak zowel schuldeisers als bestuurders bij.